Deprem bölgesinde hangi borçlar silindi? Deprem bölgesinde faturalar gelecek mi? Borçlar ertelendi mi? Elektrik, doğalgaz, su…

Afet Tekrar İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna nazaran, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması emeliyle Afet Tekrar İmar Fonu kurulacak.

Fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Yönetim Kurulu, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak fiyatını ve harcama programlarını belirleyecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu maksatla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararnameye nazaran, silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

Deprem bölgesinde faturalar gelecek mi?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın külliyen Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs’a kadar ertelendi. Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme artırımı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.

Deprem bölgesinde hangi borçlar silindi?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran, 6 Şubat günü meydana gelen sarsıntılar münasebetiyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, sarsıntılar sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır yahut orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan fiyatlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş fakat tahsil edilmemiş elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki periyoda ilişkin tüketimler için ilgili tüketim fiyatları ve bu abonelerin varsa daha evvelki periyotlara ait ödenmemiş fatura meblağları Güç ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile birlikte silinecek.

Borçlar ertelendi mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında silinen fatura meblağlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Konutlarıyla Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1’inci unsurunda düzenlenen harç alınmayacak. Daha evvel alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra evrakları ile ilgili yargılama sarfiyatı ve vekalet fiyatı talebinde bulunulamayacak. Kamu hukukî kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında olmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir